Grip op proceswater betekent grip op de kosten

Water wordt duurder

Meer weten?

Grip op proceswater betekent grip op energiebesparing

Duurzaamheid wordt een trend

Meer weten?

Duurzaam energiegebruik en CO2-reductie zijn populaire gespreksonderwerpen. Niet iedereen denkt daarbij meteen aan 'duurzaam watermanagement'. Toch kunnen organisaties aanzienlijk besparen op de energiekosten als er op de juiste manier wordt omgegaan met proceswater.

Proceswater en energie hebben een sterke onderlinge relatie. De condities om te investeren in duurzaamheid, worden steeds gunstiger. Waterbesparing en waterhergebruik dragen bij aan meer rendement en minder verspilling. Grip op proceswater loont.

Waarom is grip op proceswater belangrijk?

Laten wij eerlijk zijn over water.

Om aan te blijven sluiten bij de huidige ontwikkelingen is het noodzakelijk voor organisaties en bedrijven om grip op water te krijgen. De grootste ontwikkelingen zijn:

Hoe krijg ik grip op proceswater?

Monitoring, monstername en analyse

Monitoring houdt in dat de waterkwaliteit in de gaten wordt gehouden. Hierbij wordt gekeken naar de samenstelling van het proceswater. Bij het beoordelen van het proceswater maakt men gebruik van het waterbehandeling model. Het water wordt dan vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd. Watermonsters worden op verschillende plaatsen uit de installatie genomen en geanalyseerd. Op die manier komt er duidelijkheid over de conditie van de installatie en over de uitwerking van beheersmaatregelen. Door data op te slaan en te verwerken worden trendgegevens en ontwikkelingen duidelijk en vertaald naar geconditioneerde onderhoudsplannen. Door de inzet van moderne ICT/sensortechnologie gebeurt dit onderzoek steeds vaker op afstand (TPO: tijd plaats onafhankelijk). Onderzoek in gespecialiseerde waterlaboratoria blijft in sommige gevallen noodzakelijk.

Hoe kan ik proceswater zuiveren en geschikt maken voor hergebruik?

Door gebruik te maken van verschillende technieken op het gebied van waterbehandeling en waterzuivering. Hoe het proceswater daarna en in welke vorm hergebruikt kan worden, ligt helemaal aan het systeem van de waterhuishouding dat door de organisatie wordt gebruikt.

Meerdere leidingwatersystemen kunnen onderdeel vormen van een waterhuishouding systeem:

  • Drinkwaterleidingnet
  • Brandwaterleidingnet
  • Industrie-proceswaterleidingnet
  • Hogedruk waterleidingnet

Het is daarom altijd een vraagstuk voor maatwerk.

De eigenschappen van water

Om adequaat met proceswater om te gaan, moet rekening worden gehouden met de eigenschappen van water. Door deze kenmerken te meten, komt er duidelijkheid over de te volgen procedure. De belangrijke eigenschappen van water zijn:

Hoe kan ik proceswater zuiveren?

  • Natuurlijke, biologische zuivering: proceswater natuurlijk zuiveren.
  • Chemische zuivering: proceswater zuiveren door middel van chemische reiniging en recuperatie.
  • Elektrolyse zuivering: proceswater zuiveren door elektrolyse techniek.
  • Fysische zuivering: proceswater zuiveren door gebruik maken van diverse proceswatertechnieken, zoals filtratie.