Grip op proceswater betekent grip op de kosten

Nu is water nog spotgoedkoop. Er zijn weinig financiële prikkels om waterverspilling tegen te gaan of om waterhergebruik te stimuleren. Daar komt echter verandering in.

Water wordt duurder

Het produceren van kwalitatief goed drinkwater gaat gepaard met toenemende productiekosten. Enerzijds door stijgende energieprijzen en anderzijds, doordat het steeds ingewikkelder wordt om allerlei vervuilingen uit het water te verwijderen. Het wordt duurder om gebruikt water af te voeren en afvalwater te lozen.

De prijs van water gaat stijgen. Dat betekent dat energiebesparing steeds belangrijker wordt. Er is een belangrijk verband tussen energie en watermanagement. Investeren in duurzaam watermanagent levert financieel voordeel op.