Verdamping

Alleen zuiver water kan verdampen

Verdamping (evaporatie) is de faseovergang van vloeistofmoleculen aan een oppervlak naar de gasfase. In veel koelprocessen, bijvoorbeeld in een koeltoren, wordt warmte afgevoerd door een gedeelte van recirculerend water te verdampen. Alleen zuiver water kan verdampen. Waterdamp bevat geen zouten, deze blijven achter in recirculerend proceswater. Als er verder geen ander waterverlies is wordt door het verdampingsproces, het aandeel achtergebleven zouten relatief groter. Dat wordt 'indikken' genoemd. Bij hoge concentraties kan het gevolg zijn dat zouten gaan neerslaan, in de vorm van afzettingen.