Vervuiling

Fouling (vakterm voor vervuiling / verontreiniging) is het ontstaan van afzettingen door ophoping van materialen, anders dan ‘aanslag’ (normale hardheidsafzettingen, zoals ketelsteen).

Model voor Waterbehandeling

Foulants zijn in het proceswater zwevende stoffen van klei, zand, modder, ijzer, en verontreinigingen. Veel foulants worden via de lucht aangevoerd en komen in het proceswater terecht, bijvoorbeeld via luchtkoeling van water in koeltorens. Het gaat vaak om kleine hoeveelheden (<1mg per 1m3), maar in grote koeltorens levert dit in de loop van de tijd grote hoeveelheden foulants op.

Factoren voor het ontstaan van fouling
• Water karakteristieken
• Watertemperatuur
• Water doorstroomsnelheid
• Microbiologische groei
• Corrosie
• Gebrekkige installatie

Gevolgen van het ontstaan van fouling
• Vermindering van procesefficiency van watersystemen
• Lokale aantasting en beschadiging van een installatie door neerslag op warme plaatsen en/of op gedeelten met lagere waterdoorstromingen
• Warmtewisselaars zijn gevoelig voor afzettingen met gevolgen voor capaciteit
• Afzettingen zijn broedplaats van corrosieve bacteriën met als gevolg metaalaantasting
• Lekkages
• Storingen
• Frequenter onderhoud en reinigen