Zuurtegraad (pH)

pH controles zijn cruciaal

De zuurtegraad van water varieert in waarde tussen 0 – 14 op de pH schaal. De pH schaal is een maattabel voor aanwezigheid van H+ ionen in water. Bij meer H+ ionen daalt de zuurtegraad. Bij minder H+ ionen neemt de zuurtegraad toe.

Een waarde van pH 7,0 staat voor 'neutraal' water. Het geeft de evenwichtige balans aan tussen waterstof (H+) en hydroxide (OH-) ionen in water, pH 7,0 zegt dus niets over de zuiverheid van water.

In procesmatige omstandigheden is het cruciaal om regelmatig pH controles uit te voeren. Korte pH schommelingen kunnen al zeer nadelige effecten hebben. Lage pH-waarden kunnen door oplossend vermogen al snel corrosie veroorzaken, terwijl hoge pH waarden allerlei afzettingen kunnen genereren.