Minerale aanslag

Water bevat verschillende mineralen, normaal gesproken als oplossing. Onder bepaalde omstandigheden kunnen deze mineralen uit de oplossing komen en harde, dichte kristallen vormen.

Model voor Waterbehandeling

Veel voorkomende vormen van minerale aanslag zijn:
• Calciumcarbonaat
• Magnesiumsilicaat
• Calciumfosfaat
• Calciumsulfaat
• IJzeroxide
• IJzerfosfaat

De vorming van minerale afzettingen wordt beïnvloed door:
• Hogere concentratie mineralen
• Stijging watertemperatuur
• Toenemende water pH
• Toename zwevende stoffen
• Afnemende water snelheid

Gevolgen van aanslag
• Afzettingen vormen zich op de warmste plaatsen
• Afzettingen reduceren warmteoverdracht
• Toename storingen en onderhoud
• Maken mechanische en/of chemische reiniging noodzakelijk
• Beperking van de economische levensduur van apparatuur

Vermijden van aanslag
• Beperking van concentratie van afzetting vormende mineralen
• Gebruik van zuren voor het reduceren van pH & alkaliteit. De kans op corrosie neemt daardoor wel toe.
• Het aanpassen van de installatie
• Het verhogen van de water doorstroomsnelheid
• Periodieke reiniging
• Het toevoegen van stoffen (inhibitoren) met een remmende werking op chemische reacties