Investeren in duurzaam watermanagement loont

De condities om te investeren in duurzaamheid worden gunstiger. Onderzoeken tonen aan dat er tot 15% op de energiekosten kan worden bespaard als er op de juiste manier wordt omgegaan met proceswater.

Financiële voordelen

Tegenwoordig maken banken financieringskorting op tarieven mogelijk. De verwachting van financiële deskundigen is dat het aantrekkelijker wordt om te investeren in het duurzamer maken van proceswatersystemen. Investeren in duurzaam watermanagement levert dus financieel voordeel op.