Volgens wetgeving zijn bedrijven zelf verantwoordelijk

Het is belangrijk voor bedrijven en organisaties om zorgvuldig met water om te gaan. In tegenstelling tot drinkwater, bestaat er echter weinig wetgeving over het gebruik van proceswater.

Activiteitenbesluit- en de Activiteitenregeling milieubeheer

Voor koeltorens in natte koeltorens gelden er bepaalde voorschriften. Deze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit- en de Activiteitenregeling milieubeheer .

Voor het juiste gebruik van proceswaterinstallaties, zijn bedrijven zelf verantwoordelijk. Bijvoorbeeld voor:

• Vernevelingsinstallaties in kassen
• Autowasstraten
• Spoelwater bij slachthuizen
• Groentenwassers

Deze proceswaterinstallaties vallen onder de Arbeidsomstandighedenregelgeving; een onderdeel van deze wet is het voorkomen van legionellabesmetting voor werknemers. Eventuele risico's op het gebied van proceswater moeten bedrijven zoveel mogelijk beperken. Grip op proceswater geeft grip op veiligheid. Dit is voor iedere organisatie noodzakelijk.

Bij industriewater zijn deze wetten en regels van toepassing: Arbowet, Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit milieubeheer, Activiteitenregeling milieubeheer en Arbeidsomstandighedenregelgeving.

Proceswaterinstallaties


De Arbowet - Arbo-Informatieblad AI-32 -verplicht tot doeltreffende maatregelen tegen blootstelling aan legionellabacteriën. Bij risico-inventarisaties en evaluaties moet er gelet worden op specifieke risicofactoren. De Wet milieubeheer kent een algemene zorgplicht bepaling, die ook geldt voor legionellapreventie. Zo verplicht het Activiteitenbesluit beheerders van natte koeltorens om risicoanalyses uit te voeren. ISSO-publicatie 55.3 ‘Legionellapreventie in klimaatinstallaties’ verduidelijkt toepasselijke regelgeving. Bij koppeling van proces- en drinkwater komt automatisch ook de wet- en regelgeving vanuit de Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit en Drinkwaterregeling nadrukkelijk in beeld.