Microbiologie

Verschillende micro-organismen kunnen zorgen voor microbiologische groei. Dit heeft gevolgen voor de waterkwaliteit.

Model voor Waterbehandeling

Microbiologische groei en vervuiling

Drie categorieën micro-organismen zijn verantwoordelijk voor microbiologische groei
• Bacteriën
• Schimmels
• Algen

Microbiologie komt in het water terecht door
• Lucht
• Suppletiewater
• Lekkages
• Verontreinigingen

Gevolgen van microbiologische groei
• Toename van risico op legionella besmettingen
• Vermindering van procesefficiency van watersystemen
• Lokale aantasting en beschadiging van een installatie door microbiologische groei op warme plaatsen en/of op gedeelten met lagere waterdoorstromingen
• Warmtewisselaars zijn gevoelig voor microbiologische groei met dito capaciteit- en gezondheidseffecten
• Plekken met microbiologische groei zijn broedplaats van corrosieve bacteriën, waardoor metaalaantasting ontstaat
• Lekkages
• Storingen
• Frequenter onderhoud en reinigen