Geleidbaarheid

Hoe minder geleiding, hoe zuiverder het water

Elektrische geleidbaarheid van water ontstaat als er genoeg elektronen in het water aanwezig zijn om een elektrische stroom te laten lopen. Hoe zuiverder het water, hoe minder vrije elektronen er in het water aanwezig zijn. Water heeft dan een slechte geleiding en een hoge elektrische weerstand. Oftewel: hoe minder geleiding, hoe zuiverder het water.

Opgeloste stoffen in water splitsen zich in positief en negatief geladen deeltjes en veroorzaken een elektronenstroom in het water. Hoe meer geladen deeltjes, hoe hoger de geleiding. Met andere woorden: wanneer er meer mineralen (zoals calcium, magnesium, natrium en ijzer) in het water zitten, stijgt de geleidbaarheid.

Die geleidbaarheid is meetbaar (micro Siemens / µS). Uit de resultaten kunnen conclusies worden gehaald. Een hogere geleidbaarheid zegt bijvoorbeeld iets over de mogelijkheden voor het ontstaan van corrosie en afzettingen. De hoeveelheid van alle opgeloste mineralen wordt uitgedrukt in TDS. TDS staat voor ‘total dissolved solids’ en geeft informatie over de concentratie van opgeloste stoffen ergens tussen 50 en 1000ppm.