Alkaliteit

Het vermogen om zuren te neutraliseren

Alkaliteit is de term voor zuur bufferende capaciteit: het vermogen van een oplossing om zuren tot een bepaald niveau te neutraliseren. Alkaliteit wordt voor een groot deel bepaald door de ionen carbonaat en bicarbonaat, welke reageren met hardheid veroorzakende mineralen. In procesmatige omstandigheden kun je de alkaliteit manipuleren. Een hogere alkaliteit leidt tot aanslag (scaling) en een lagere alkaliteit veroorzaakt corrosie.