Grip op het gebruik van chemicaliën

Duurzaam omgaan met proceswater bespaart chemie. Deze werkwijze levert een beter en schoner milieu op. Door de inzet van innovatieve technologieën kan er namelijk bespaard worden op dure chemicaliën om proceswater te behandelen.

Duurzaamheid als trend

Deze werkwijze levert een beter en schoner milieu op. Duurzaamheid wordt op lange termijn een macro-economische trend. Organisaties en consumenten stellen steeds hogere eisen aan bedrijven en producten. Een gezond ecosysteem, goed waterbeheer, effectiviteit, duurzaamheid en veiligheid van water zijn essentieel. Succesvolle bedrijven hebben aantoonbaar onderscheidend vermogen en daarmee voordeel ten opzichte van hun concurrenten.