Proceswater maakt deel uit van circulaire economie

Door hergebruik van water in processen (reuse) kan verspilling worden tegengegaan. Proceswater is hierdoor een belangrijk onderdeel van de circulaire economie geworden.

Maatschappelijk verantwoord

Wij hebben de verantwoordelijkheid om een leefbare wereld aan onze kinderen en volgende generaties door te geven. Door grip te krijgen op proceswater is het mogelijk om te sturen. Sturen op rendement en tegelijkertijd maatschappelijk verantwoord bezig zijn: een beter rendemens dus. Daarom!