Elektrolyse zuivering

Anodische oxidatie
Anodische oxidatie is een elektrolysemethodiek, waarmee met behulp van zout en water een desinfectiemiddel geproduceerd wordt. De vrijkomende oxidanten (supergeoxideerd water) en onderchlorig zuur elimineren micro-organismen in water. Onderchlorig zuur (HOCl) en hypochloriet (OCl-) vormen de belangrijkste bestanddelen van vrij werkzaam chloor. Polariteitverschillen en direct contact met geproduceerde desinfectiemiddelen ontwrichten celwanden en celinhouden van bacteriën met afsterving als gevolg. Vrij werkzaam chloor reageert met allerlei organische en anorganische stikstofverbindingen tot gebonden werkzaam chloor. Chlooramines zijn ontstane vluchtige verbindingen, die deels in gasvorm ontsnappen.

Koper-zilver ionisatie
Desinfectie vindt plaats door middel van koper- en zilverionen, welke aan het water toegevoegd worden. Het water stroomt langs elektronen. De desinfecterende werking van koper en zilver was al bekend. De techniek van ionisatie van koper- en zilverionen door elektrolyse stamt uit het midden van de vorige eeuw.

Door elektrolyse ontstaan positief geladen koper- en zilverionen. Deze worden door het water meegenomen op weg naar de andere elektrode. Concentratie van ionen wordt bepaald door stroomsnelheid en hoogte van elektrische lading. De elektrisch geladen koperionen (Cu2+) in het water zoeken geladen deeltjes met een tegengestelde polariteit, zoals bacteriën, virussen en schimmels. De positief geladen koperionen gaan elektrostatische verbindingen aan met negatief geladen celwanden van micro-organismen. Deze verbindingen tasten celwanden aan.

Voedingsstoffen kunnen moeilijker worden opgenomen. Zilverionen (Ag+) kunnen in de kern van organismen doordringen en binden zich aan DNA, RNA, cellulaire eiwitten en ademhalingsenzymen. Celgroei en celdeling stoppen, waardoor bacteriën sterven. Koper-zilver ionisatie wordt ingezet bij hergebruik van afvalwater, vermindering van biofilm en bestrijding van legionellabacteriën in watersystemen. Koper- en zilverionen worden door filtratie uit het water verwijderd. Desinfectie met koperzilver ionen wordt ook ingezet om desinfectie van water met chloor te beperken. Koper-zilver is niet corrosief. Over gezondheidseffecten van blootstelling aan koper-zilver ionisatie is weinig bekend.