Grip op energiebesparing

Duurzaam energiegebruik is beter voor het milieu, doordat de eigen CO2 uitstoot wordt verminderd. Weinig bedrijven leggen echter de relatie tussen duurzaam omgaan met proceswater en de daarmee gepaard gaande energiebesparingen.

Er is veel te besparen

Kennis van zaken op het gebied van watertechnologie is voor iedere organisatie onmisbaar. Iedere joule, die in een proceswatersysteem belandt, moet uiteindelijk nuttig ingezet worden. Wanneer deze nutteloos in de lucht of in het riool verdwijnt, is dat zonde van het water en de energie. Tientallen procenten zijn te besparen op energie door hergebruik van proceswater en het toepassen van duurzame ketel- en koelwaterbehandeling.

Productie, gebruik, verwerking en behandeling van proceswater kosten energie. Proceswater en energie hebben daarom een sterke onderlinge relatie en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.