Wereldwijde aanpak van het klimaatvraagstuk

Met de instemming van 196 landen met het klimaatakkoord van Parijs in 2015 is een stevig fundament gelegd voor een wereldwijde aanpak van het klimaatvraagstuk en het bevorderen van duurzame ontwikkeling.

Nieuwe klimaatdoelen

Deze afspraken zijn nog steeds geldig, ook als de Verenigde Staten zich terugtrekken. Wereldwijd moet de CO2-uitstoot met minimaal veertig procent ten opzichte van het jaar 1990 omlaag. Aanvullende doelstellingen over hernieuwbare energie en energiebesparing zijn in ontwikkeling. Nieuwe klimaatdoelen krijgen daarmee de komende jaren een wettelijk en juridisch kader.

Grip op proceswater heeft, naast het gunstige effect op de energiekosten, als bijvangst dat er een individuele bijdrage aan het klimaatakkoord wordt geleverd.