Het verband tussen energie en duurzaam watermanagement

Weinig bedrijven leggen de relatie tussen duurzaam omgaan met proceswater en de daarmee gepaard gaande energiebesparingen. Kennis van zaken op het gebied van watertechnologie is voor iedere organisatie onmisbaar.

Er is veel te besparen

Iedere joule, die in een proceswatersysteem belandt, moet uiteindelijk nuttig ingezet worden. Wanneer deze nutteloos in de lucht of in het riool verdwijnt, is dat zonde van het water en de energie. Tientallen procenten zijn te besparen op energie door hergebruik van proceswater en het toepassen van duurzame ketel- en koelwaterbehandeling.

Grip op proceswater krijgen, betekent als organisatie ook: grip op de uitstoot van CO2 en energiebesparing. En daarmee grip op de kosten. Productie, gebruik, verwerking en behandeling van proceswater kosten energie. Proceswater en energie hebben daarom een sterke onderlinge relatie en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.